Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Engelsk

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Bachelorprogrammet i fremmedspråk, studieretning engelsk er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng (sp). Av dette er 82,5 studiepoeng fordypningemner i engelsk.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
ENG1201 Språkferdighet og grammatikk 7,5
ENG1302 Litteratur: Drama og lyrikk 7,5
EXFAC0017 Introduksjon til humaniora, språk- og litteraturstudier 7,5
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5

 

Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ENG1001 Global engelsk 7,5
ENG1101 Engelsk språkvitenskap 7,5
ENG1303 Litteratur: Prosa 7,5
ENG1404 Historie og nasjon 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
Flere valg/ENG2900 Påbyggingsemner i engelsk eller Bacheloroppgave i engelsk 22,5
Flere valg Perspektivemne 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
Flere valg/ENG2900 Påbyggingsemner i engelsk eller Bacheloroppgave i engelsk 15
Valgfritt Valgfri del av studiet 15

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
Flere valg Fag 2: Velg mellom årsstudium i et annet fag eller utenlandsopphold 60

 

Bacheloroppgave

Bachelorstudenter i engelsk skal skrive bacheloroppgave som del av fagfordypningen. Bacheloroppgaven i engelsk (ENG2900) har et omfang på 7,5 studiepoeng og skrives i 2. studieår. Du velger selv om du vil skrive bacheloroppgave i høst- eller vårsemesteret.

Mon, 12 Mar 2018 15:38:32 +0100