Digital infrastruktur og cybersikkerhet

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik

Digital infrastruktur og cybersikkerhet

– Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Normert studietid er 3 år (180 studiepoeng) og hvert år er delt i to semester på 30 studiepoeng. Studiet er tilpasset det nye digitale samfunnet. Vi har et godt samarbeid med bedrifter gjennom bacheloroppgaver.

Studiet går over seks semestre. Hvert av de fem første semestrene består av fire emner á 7,5 studiepoeng som undervises parallelt. I sjette semester utføres bacheloroppgaven pluss et emne. I høstsemesteret tredje studieår er det tilrettelagt for internasjonal utveksling.

Det enkelte emne faller inn under en av følgende hovedkategorier:

  • Informatikk
  • Tjenestedrift, infrastruktur og cybersikkerhet
  • Valgemner
  • Ex.phil, områdeemne og matematikk
  • Bacheloroppgave
     

Informasjonens gyldighet_bdigsec

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan