Bærekraftige byggeprosesser

Bachelorprogram - 4,5år, Gjøvik

Bærekraftige byggeprosesser

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig perspektiv på fagområdet bygg.

Kandidaten har basiskunnskaper i matematikk, naturvitenskap og teknologi, og om hvordan disse kan integreres i byggfaglig problemløsning.

Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor bygg.

Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

 

Ferdigheter

Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor byggfaget og begrunne sine valg.

Kandidaten har digital kompetanse innen planlegging, kvalitetssikring og gjennomføring av byggeprosjekter.

Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter.

Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger. 

 

Generell kompetanse

Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor bygg og kan sette disse i et livsløpsperspektiv.

Kandidaten kan formidle faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Kunnskap

Kunnskap

Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig perspektiv på fagområdet bygg.

Kandidaten har basiskunnskaper i matematikk, naturvitenskap og teknologi, og om hvordan disse kan integreres i byggfaglig problemløsning.

Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor bygg.

Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Generell kompetanse

 

Generell kompetanse

Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor bygg og kan sette disse i et livsløpsperspektiv.

Kandidaten kan formidle faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Ferdigheter

Ferdigheter

Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor byggfaget og begrunne sine valg.

Kandidaten har digital kompetanse innen planlegging, kvalitetssikring og gjennomføring av byggeprosjekter.

Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter.

Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.