Billedkunst

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Billedkunst

– Studiets oppbygning

Bilde

Utstilling på KIT

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Forklaring studiets oppbygging

Se oversikt over perspektivemner i studieplanen på nett

BFA-studiet er en fulltidsutdanning med tre års studietid i fri kunst. 
Vi gjennomfører halvårsvurdering av deg som student basert på samtaler mellom hovedveileder og deg, gjennomgang av arbeider, tilstedeværelse på atelier samt deltagelse på studentutstillingene. Deltagelse på åpen dag i høstsemesteret og semesterutstilling i vårsemesteret med påfølgende gjennomgang, er obligatorisk.


1 år: Obligatoriske tekniske kurs. Studiereise til internatsjonal begivenhet, museer og gallerier(Venezia biennalen, Dokumenta eller liknende) for å etablere en felles referanseramme og tid til kunstnerisk selvutvikling. Inviduelle samtaler, felles gjennomganger, diskusjoner, prosjekter, kurs samt workshops og obligatorisk deltagelse i utstillinger. Felles førsteårsprojekt, samt støttesamtale med hovedveiledere og gjestelærere.

  • Ex.phil: Det gis et eget undervisningsopplegg for kunst- og musikkstudenter. Emnet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter til å reflektere over sin egen kunstneriske praksis og se den i en større kulturell og teoretisk sammenheng. Dette gjøres ved at utvalgte emner fra filosofi- og kulturhistorien kobles til diskusjoner og praksisformer i kunsten og vitenskapsteorien.
     
  • Perspektivemne: Studentene velger mellom en rekke ulike fag som tilbys ved andre fakulteter ved NTNU, f.eks. retorikk, medisin eller programmering.


2 år: Videreutvikle den teoretiske og konseptuelle forståelsen, fordypning i selvstendig kunstnerisk arbeid. 

  • Utveksling: Du kan søke utveksling til andre akademier i både høst og vårsemesteret i løpet av 2. året. Les mer om dette her.


3. år: For å få utbytte av utdanningen i det tredje året, kreves selvstendighet og evne til å organisere og ta ansvar for sitt eget kunstneriske arbeide. Man må kunne foreta en profesjonell vurdering av kunstneriske utfordringer samt praktiske og teoretiske probemstillinger på høyt faglig nivå.

  • Bachelorutstillingen: Studentgruppen organiserer og kuraterer utstillingen og planlegger de forskjellige produksjonsledd med egen intern veileder/koordinator. Dette markerer overgangen fra student til utøvende kunstner. I tillegg til utstillingen skriver hver student en tekst, essay. Denne skal være en refleksjon rundt studentens kunstneriske arbeid. BFA-studiet avsluttes med en felles utstilling i Galleri KiT, og utstillingen bedømmes av intern og ekstern sensor. Vurderingen er bestått/ikke bestått.