Biologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Biologi

– Studiets oppbygging

Bachelorgrad i biologi har som mål å gi studenter et bredt og solid grunnlag i biologi. Biologer jobber både i laboratorier og ute i naturen. Feltkurs og ekskursjoner er viktig for utdanningen i biologi ved NTNU, og kursene har både faglige og sosiale elementer. Nye instrumenter sørger for å holde studentene oppdatert på utviklingen i de ulike fagfeltene. Biologi spiller også en viktig rolle i sykdomsbekjempelse, matproduksjon og andre spørsmål som er avgjørende for menneskenes framtid på jorda. Derfor er biologi viktigere for verden enn noen sinne!

De første tre semestrene av studiet er felles for alle som begynner, og består av obligatoriske emner (fag), blant annet kjemi, matematikk og ex.phil samt fire felles biologiemner. Her er det lett å få godt samhold fordi alle studentene følger det samme studieløpet.


Emner i bachelorstudiet i biologi 1. - 3. år

Emner i bachelorstudiet i biologi 1. - 3. år

Emnene (fagene) i bachelorstudiet i biologi er vist i studieplanen. Når du klikker på studieplanen vil du se hvilke emner (fag) som er obligatoriske og hvilke emner du kan velge selv. 


Studieretninger

Studieretninger

I det fjerde semesteret velger du én av følgende studieretninger:

Studieretningene er fordypningsområder som legger føringer for hvilket masterprogram du kan velge etter fullført bachelorgrad. Det er derfor viktig å foreta et bevisst og gjennomtenkt valg av studieretning. Studieretningene inneholder både obligatoriske og valgfrie emner, men alle oppfyller kravet til fordypning på minst 80 studiepoeng (sp).


Videre studier

Etter endt bachelorgrad kan du søke opptak til 2-årig mastergrad, se videre studier


studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Innhold i studiet

Innhold i studiet

I enkelte biologiemner inngår ekskursjon som en obligatorisk aktivitet. Dette gjelder først og fremst BI1002 Faunistikk og floristikk. Ekskursjonene, inkl feltkurs i BI1002 foregår i sommerhalvåret i ditt første studieår, og er obligatorisk for alle. 

Emner fra andre institusjoner

Biologiemner fra andre universiteter og høyskoler eller tilsvarende utdanning kan inngå som del av biologistudiet. Studieveiledere.