Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Biologi

– Studiets oppbygging

Bachelorgrad i biologi ved NTNU er 3-årig (180 studiepoeng), og har som mål å gi studenter et bredt og solid grunnlag i biologi. Vi legger stor vekt på felt- og laboratoriebasert undervisning.

De første tre semestrene av studiet er felles for alle som begynner, og består av obligatoriske emner (fag), blant annet kjemi, matematikk og ex.phil samt fire felles biologiemner. Du vil oppleve en klassefølelse med godt samhold fordi alle studentene følger det samme studieløpet.


Emner i bachelorstudiet i biologi 1. - 3. år


Emnene (fagene) i bachelorstudiet i biologi er vist i studieplanen. Når du klikker på studieplanen vil du se hvilke emner (fag) som er obligatoriske og hvilke emner du kan velge selv. 

Studieplan

Studieretninger

I det fjerde semesteret velger du én av følgende studieretninger:

Studieretningene er fordypningsområder som legger føringer for hvilket masterprogram du kan velge etter fullført bachelorgrad. Det er derfor viktig å foreta et bevisst og gjennomtenkt valg av studieretning. Studieretningene inneholder både obligatoriske og valgfrie emner, men alle oppfyller kravet til fordypning på minst 80 studiepoeng (sp).


Videre studier

Etter endt bachelorgrad kan du søke opptak til 2-årig mastergrad, se videre studier


Bilde av verdens minste laks. Øverst i Namsen lever en unik laksestamme som aldri forlater elva. Bestanden har gått sterkt tilbaker, og nå frykter fagfolk følgene av en planlagt kraftutbygging

Innhold i studiet

Feltkurs og ekskursjoner
I enkelte biologiemner inngår ekskursjon som en obligatorisk aktivitet. Dette gjelder først og fremst BI1002 Faunistikk og floristikk. Ekskursjonene, inkl feltkurs i BI1002 foregår i sommerhalvåret i ditt første studieår, og er obligatorisk for alle. 

Emner fra andre institusjoner
Biologiemner fra andre universiteter og høyskoler eller tilsvarende utdanning kan inngå som del av biologistudiet. Slike innpasninger blir vurdert individuelt etter søknad til Fakultet for naturvitenskap.

Anbefalte biologiemner for undervisning i skolen
Biologi i videregående skole:
De fire grunnemnene i biologi (BI1001 Celle-og molekylærbiologi), BI1002 Floristikk og faunistikk, BI1003 Økologi, etologi og evolusjonsbiologi og BI1004 Fysiologi) er en del av opptaksgrunnlaget for PPU del 1 hvis biologi skal være ett av skole-fagene.

Naturfag, ungdomstrinnet og videregående skole:
Kontakt studieveileder.

For mer informasjon om dette studieprogrammet, se studieplan for biologi.

Hva er egentlig forskjellen på tre og fem år?

 

Studentblogg NTNU

… om livet som student