Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Biologi

– Om studieprogrammet

Hvordan vil klimaendringer påvirke framtiden til isbjørnen? Hvordan oppstår arter? Hva skjer i kroppen når du spiser for mye sukker? Hva tiltrekkes vi av hos en potensiell partner, og hvorfor synger fuglene egentlig? Biologistudiet vil kunne gi deg svarene på disse spørsmålene, og mye mer.

Studenter i aksjon på biologilab'n.

Hvorfor studere biologi?

Er du interessert i å forstå sammenhenger i naturen og liker en god blanding av praktisk arbeid og teori, er biologistudiet et program for deg. Biologer jobber både i laboratorier og ute i naturen.

Feltkurs og ekskursjoner er viktig for utdanningen i biologi ved NTNU, og kursene har både faglige og sosiale elementer. Nye instrumenter sørger for å holde studentene oppdatert på utviklingen i de ulike fagfeltene. Biologi spiller også en viktig rolle i sykdomsbekjempelse, matproduksjon og andre spørsmål som er avgjørende for menneskenes framtid på jorda. Derfor er biologi viktigere for verden enn noen sinne!

Studentene Maria Kalkvik og Ivan Tokheim forteller hvorfor de valgte å studere biologi ved NTNU.

Video: Liv-Mari Granum/NTNU
 

Fagområdet biologi er både omfattende og variert

De siste ti årene har intensiv forskning og nye avanserte metoder ført til at kunnskapsmengden har vokst kraftig. Klassiske biologiske fagområdene som økologi, etologi og fysiologi har fått følge av nye områder, som grenser tett opp mot medisin, teknologi, miljøvern og naturforvaltning. Samtidig har biologisk forskning tatt i bruk avansert matematikk, statistikk og IT.

For studenter betyr dette at mengden informasjon å forholde seg til er stor. Samtidig innebærer det også at muligheten til å velge blant studieretninger og emner for fordypning aldri har vært større.

Studieretninger

Fra og med fjerde semester må du velge én av fire mulige studieretninger. Studieretninger er fordypningsområder som legger føringer for hvilket mastergradsprogram du kan velge etter fullført bachelorgrad. Det er derfor viktig å foreta ett bevisst og gjennomtenkt valg av studieretninger.


Mye godt studentsamarbeid ved bachelorprogrammet i biologi på NTNU

Forskning

Hvordan skape inkluderende nabolag?

Mange ulike botilbud på ett sted oppfattes ofte som noe negativt. Men samlokalisering kan også bidra til et bedre lokalmiljø, viser ny forskningsrapport.