Biologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Biologi

– Jobbmuligheter

Etter studiet skal vi jobbe, men hvor?

Bachelor og master i biologi gjør deg til en kunnskapsperson innenfor ditt fag. Det finnes et vidt spekter av potensielle arbeidsgivere innenfor forskning og forvaltning - i offentlig og privat sektor. Hvilke stillinger som er aktuelle for deg avhenger av hvilken fagretning du velger.

Vær oppmerksom på at det for mange utlyste stillinger i dag stilles krav om oppnådd mastergrad. For forskerstillinger kreves det som regel doktorgrad (ph.d.).

Offentlig sektor:

  • Forskerstillinger ved sykehus, universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter (for eksempel ved institusjoner som NINA, NIVA, Polarinstituttet, Havforskningsinstituttet og Aquateam)
  • Forvalterstillinger innen natur og miljø i kommune, fylke og stat (for eksempel i institusjoner som Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Statens forurensningstilsyn, Norsk polarinstitutt, Statens kartverk, Statens næringsmiddeltilsyn, Landbrukstilsynet og Norges vassdragsvesen)
  • Lærer i ungdomsskole og videregående skole, samt høgskolelektor

Privat sektor:

  • Private firmaer innen bioteknologi (forsker eller konsulent)
  • Konsulentfirmaer (konsulent innen miljøutredning)
  • Legemiddelfirmaer (konsulent, klinisk utprøving av produkter)
  • Marin oppdrettsvirksomhet
  • Forsker, biolog, miljøforvalter, konsulent i private eller halvstatlige firmaer (Statoil og Norsk Hydro, Det norske veritas og Kværner)
  • Media/forlagsbransjen
  • Konsulent/medarbeider i ikke-statlige organisasjoner og foreninger (NGO's). (Norges naturvernforbund, WWF, Bellona, Greenpeace, Norsk ornitologisk forening og Oslofjorden friluftsråd)

Karriereveiledning

Karriereveiledning

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.

NTNU Bridge kobler NTNU-studenter og arbeidslivet. Her finner du arbeidsgivere som søker studenter til prosjektoppgaver, masteroppgaver, praksisplasser, sommerjobber og del- og heltidsjobber.