BACHELORPROGRAM 3-årig, Trondheim

Bachelor i bevegelsesvitenskap

– Oppbygning

Bachelor i bevegelsesvitenskap er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt på tre år (seks semester).

Bachelor i bevegelsesvitenskap består av:

  • de obligatorske innføringsemnene Examen Philosophicum for medisin og bevegelsesvitenskap (7,5 studiepoeng) og perspektivemne (7,5 studiepoeng). En liste med godkjente perspektivemner offentliggjøres på StudentWeb ved studiestart.
  • en faglig fordypning i bevegelsesvitenskap på 135  studiepoeng, som består av 14 obligatoriske emner. 
  • et semester med valgemner på til sammen 30 studiepoeng. Institutt for nevrovitenskap og bevegelsesvitenskap vil gi en liste over godkjente valgemner.
     

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0005 Examen Philosophicum for medisin og bevegelsesvitenskap 7,5
BEV1010 Motorikk 7,5
BEV1011 Idrettsfysiologi 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BEV1012 Metode og statistikk 7,5
BEV1013 Fysisk aktivitet og helse 7,5
BEV1014 Bevegelsesapparatets anatomi 15

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BEV2005 Biomekanikk 7,5
BEV2006 Trening og prestasjon 7,5
BEV2007 Observasjonstudier 7,5
BEV2101 Måling av fysisk aktivitet 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BEV2106 Undervisningslære i fysisk aktivitet 7,5
BEV2107 Fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering 7,5
BEV2008 Evaluering av fysisk form og prestasjonsevne 15
 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Utenlandsopphold eller valgemner 30
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Perspektivemne 7,5
BEV2108 Bevegelsesvitenskap og folkehelse 7,5
BEV2900 Bacheloroppgave i bevegelsesvitenskap 15

 

Ny studieplan ble innført høsten 2015, og alle som er tatt opp til bachelor i bevegelsesvitenskap fra og med høsten 2015 følger denne studieplanen. Studenter som begynte før høsten 2015 følger gammel studieplan. Detaljer omkring oppbygging, overgangsordninger og emnebeskrivelser foreligger i Studiehåndboken.

Mon, 10 Apr 2017 13:09:46 +0200

Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.