BACHELORPROGRAM 3-årig, Trondheim

Bevegelsesvitenskap

– Om studiet

Med en aldrende befolkning og økende forekomst av livsstilssykdommer, står helsevesenet overfor store demografiske utfordringer. Selv om vi vet at en økning i fysisk aktivitet og/eller trening fører med seg store helsegevinster, er det kun 10 til 30 % av den norske befolkningen i ulike aldersgrupper som oppfyller helsemyndighetenes anbefalinger. Det er derfor økende behov for å utvikle nye, innovative tiltak og anvende nye teknologiske løsninger som kan forebygge sykdom og øke livskvaliteten hos risikoutsatte grupper.

Også innen idrettsbevegelsen trengs det stadig mer kompetanse, og både breddeidretten og toppidretten har behov for å kontinuerlig utvikle seg inn i en ny tid. Bachelor i bevegelsesvitenskap gir deg en unik tverrfaglig kompetanse om menneskets fysiske aktivitet, og gir deg kompetansen som kan bidra til å løse mange av disse utfordringene.

Hva er bachelor i bevegelsesvitenskap?

Bachelor i bevegelsesvitenskap er et studieprogram som fokuserer på problemstillinger om kroppens bevegelser i dagliglivet, både relatert til arbeidsliv og fritidsaktiviteter, samt bredde- og toppidrett. Kroppens bevegelser studeres i et tverrfaglig perspektiv, som kombinerer og integrerer helsefaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige aspekter ved fysisk aktivitet. Grunnleggende fagområder som anatomi, fysiologi, biomekanikk, motorikk og epidemologi relateres til relevante spørsmål fra både helse- og idrettsperspektiv. Det fokuseres på enkeltindivider og grupper på forskjellige prestasjonsnivå, i alle aldersgrupper og med ulik helsetilstand. Kunnskap om både individuelle og kollektive ferdigheter formidles gjennom teorier og resultater basert på vitenskapelige forskningsmetoder.

Hvorfor velge bevegelsesvitenskap?

Bevegelsesvitenskap er et studieprogram som passer for deg som er interessert i teoretisk, praktisk og vitenskapelig arbeid innen idretts-, helse- og bevegelsesvitenskap. Bachelor i bevegelsesvitenskap legger godt til rette for deg som er innstilt på å ta videre utdanning på masternivå i flere forskjellige retninger.

Du opparbeider deg en bred kompetanse om mennesket i bevegelse, med stor relevans både for helsevesenet og i idretten. Kompetansen gir et godt grunnlag for videre studier på masternivå på fakultet for medisin og helsevitenskap, men også på andre studiesteder i Norge eller utlandet.

Thu, 07 Dec 2017 09:28:56 +0100
oksygenopptak, ergometersykkel