BACHELORPROGRAM 3-årig, Trondheim

Bachelor i bevegelsesvitenskap

– Opptak til masterprogram

En bachelorgrad i bevegelsesvitenskap gir et godt grunnlag for å søke om opptak til følgende masterprogram ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU eller andre studiesteder i Norge eller utlandet.

Ved NTNU gir en bachelor i bevegelsesvitenskap grunnlag for å søke på følgende masterprogram:

Du kan også søke om opptak til andre masterprogram ved NTNU, men for disse vil opptaksgrunnlaget vurderes individuelt for hver søker. Dette gjelder følgende masterprogram: