Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Bachelor i bevegelsesvitenskap

– Læringsmål

Læringsutbytte

Overordnet læringsutbytte for bachelorgraden

En bachelorkandidat i bevegelsesvitenskap har teoretisk og metodisk kunnskap som gjør kandidaten i stand til å arbeide innen områdene bevegelse, fysisk form, prestasjonsevne, fysisk aktivitet og helse. Kandidaten kan bruke kunnskap innen motorikk og biomekanikk til å analysere bevegelser, og tilpasse fysisk aktivitet og trening i et helse- og prestasjonsfremmende perspektiv, på individ- og gruppenivå. Kandidaten er kvalifisert til å gjennomføre et bredt spekter av oppgaver innen trening og testing, både relatert til idrett og til helse.

Etter fullført bachelorgrad har kandidaten faglige og metodiske forutsetninger for å gjennomføre et masterstudium innenfor tilsvarende fagområder.

Spesifikt læringsutbytte for bachelorgraden

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap om grunnleggende fagområder i bevegelsesvitenskap, slik som fysiologi, anatomi, biomekanikk og motorikk.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om teori og metoder innen bevegelsesvitenskap og kan bruke disse for å løse problemstillinger knyttet til fysisk aktivitet og helse, og fysisk form og prestasjon.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruk av fysisk aktivitet og trening i helsefremming, sykdomsforebygging og (re)habilitering.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruk av teknologi knyttet til måling av fysisk aktivitet og prestasjon i et helse- og prestasjonsfremmende perspektiv.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om prosjektplanlegging og gjennomføring innen bevegelsesvitenskap.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid innen fysisk form, fysisk aktivitet og helse, og innen idrett og prestasjon.
 • Kandidaten kan gjennomføre grunnleggende målinger og analyser av menneskelig bevegelse, fysisk aktivitet og fysisk form.
 • Kandidaten kan gjennomføre et prosjekt innen et tematisk avgrenset område, slik at en problemstilling belyses og reflekteres over.
 • Kandidaten kan planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere tiltak relatert til fysisk aktivitet og fysisk form på individ og gruppenivå.
 • Kandidaten kan motivere for, og undervise fysisk aktivitet og trening i et helse- og prestasjonsfremmende perspektiv både på individ- og gruppenivå.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter knyttet til fysisk aktivitet og trening, alene eller som del av en prosjektgruppe.
 • Kandidaten kan reflektere over og formidle teorier, problemstillinger og resultater innen bevegelsesvitenskap.
 • Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer om teorier innen bevegelsesvitenskap og gjennom dette bidra til utvikling av fagfeltet.
 • Kandidaten kjenner til teknologi for måling og evaluering av menneskelig bevegelse, innen fysisk aktivitet og trening i helsefremming, sykdomsforebygging, (re)habilitering og prestasjonsfremming.