BACHELORPROGRAM 3-årig, Trondheim

Bachelor i bevegelsesvitenskap

– Jobbmuligheter

Etter fullført bachelor i bevegelsesvitenskap har du kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter knyttet til fysisk aktivitet og trening. Du kan reflektere over og formidle teorier, problemstillinger og resultater innen bevegelsesvitenskap, samt utveksle synspunkter og erfaringer om teorier innen bevegelsesvitenskap. Gjennom dette kan du bidra til utvikling av fagfeltet.

Bevegelsesvitere kjenner til teknologi for måling og evaluering av menneskelig bevegelse, innen fysisk aktivitet og trening i helsefremming, sykdomsforebygging, (re)habilitering og prestasjonsfremming. En mer spesifikk beskrivelse av de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som du vil ha etter fulført utdanning finnes under læringsmål

Etter studiet vil du ha en bred kompetanse som gir et godt grunnlag for videre studier på masternivå og er anvendbar på flere områder innenfor forebyggende helsearbeid, samt utnyttelse og utvikling av nye teknologiske løsninger i helsevesenet. Jobbmuligheter innen idrett og helse er allsidige i både offentlig og privat sektor.

Mange av våre studenter har fått jobb innen idrettsbevegelsen som trenere og ledere. Noen har fått jobb innen offentlig forvaltning, f.eks. som folkehelsekoordinatorer. Et annet arbeidsmarked er forebyggende arbeid og rehabilitering i helsesektoren, hvor motorisk testing og fysisk trening vektlegges. Utdanningen kvalifiserer også for jobber innen fitness-industrien og innen friluftsliv og naturopplevelser. Mange går videre med et masterstudium innen bevegelsesvitenskap, helsefag eller idrett.

Karrieretjenesten for studenter ved NTNU kan gi deg gode råd når det gjelder overgangen fra studier til arbeidsliv. De arrangerer også jobbsøkerkurs, kurs i intervjuteknikk og kurs i internasjonal jobbsøking.

Fri, 01 Dec 2017 12:33:31 +0100

Hva sier tidligere studenter om yrkesrelevans?

Videoer fra seminar om yrkesrelevans der fire tidligere masterstudenter i bevegelsesvitenskap forteller om sin jobb:

  • Pål Haugnes, forskningsmedarbeider ved Senter for toppidrettsforskning (SENTIF), Granåsen.
  • Yngvild Gagnat, folkehelsekoordinator Aure kommune
  • Elise Klæbo Vonstad, forskningsmedarbeider ved Gang- og bevegelseslaboratoriet, Sunnaas Sykehus.
  • Lilli Myhre Ofstad, fysisk trener i Sverresborg fotball og tester ved Trondheim fysikalske institutt.