Afrikastudier

Bachelorprogram, 3-årig, Trondheim

Afrikastudier

– Studentinformasjon

Bachelorprogram i afrikastudier - studentinfo

Vi ber deg gjøre deg kjent med følgende:

 

Obligatoriske aktiviteter:

  • Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent for å avlegge eksamen. Det gis ikke fritak for obligatorisk aktivitet. Legg merke til fristen for innlevering av obligatoriske oppgave i det enkelte emne. 
  • Se for øvrig informasjon som blir lagt ut for det enkelte emnet i Blackboard. For å få tilgang på Blackboard må du være undervisningsoppmeldt, det er ikke tilstrekkelig å være eksamensmeldt. 

 

Nyttige lenker