Afrikastudier

Bachelorprogram, 3-årig, Trondheim

Afrikastudier

– Studiets oppbygning

Bachelorprogram i afrikastudier - jobbmuligheter

Bachelorprogram i afrikastudier er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normert på 3 år (6 semester).

Bachelorprogrammet består av:

  • innføringsemnene ex.phil og perspektivemne på til sammen 15 studiepoeng
  • en faglig fordypning i afrikastudier på 97,5 studiepoeng (inkludert fellesemnet ex.fac)
  • 67,5 studiepoeng med fritt valgte emner 

Studier i utlandet kan erstatte deler av punktene nevnt ovenfor

NTNU tilbyr ikke en egen mastergrad i afrikastudier. Du bør derfor velge dine valgfrie emner med tanke på videre studier på masternivå.

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Oversikten gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning - BAFR

 

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
AFR1000 Innføring i afrikastudier (ex.fac.) 7,5
AFR1012 Afrikas antropologi: Regionale perspektiver 7,5
AFR2850 Afrikas historie 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
AFR1002 Menneske og miljø i Afrika 15
AFR1110 Stat og samfunn 15

 

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Andre studieår er et breddeår med flere valgmuligheter.

60

Du kan i breddeåret velge mellom:

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0003 Ex.phil. 7,5
  Perspektivemne 7,5
  Valgemne (se liste nedenfor) 15
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgemne (se liste nedenfor) 7,5
SANT2100 Etnografisk metode 7,5
AFR2900 Bacheloroppgave 15


Detaljer om studieprogrammet finner du i studieplanen for afrikastudier i studiehåndboka


Valgbare emner

Valgbare emner

 
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
AFR2120 Modernisering og kjønn 7,5 Vår Åpent
GEOG1007 Befolkning, ressurser og miljø 15 Høst Åpent
GEOG2002 Nord/Sør-relasjoner 7,5 Høst Åpent
SWA1101 Swahili språk 1 15 Høst Åpent
SWA1102 Swahili historie, sivilisasjon og kultur 15 Vår Åpent
SWA1111 Swahili språk 2 15 Vår Åpent

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

01 jul 2019

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.