Afrikastudier

Bachelorprogram, 3-årig, Trondheim

Afrikastudier

– Om studieprogrammet

Bachelorprogram i afrikastudier - om

Hva er afrikastudier?

Bachelorprogrammet i afrikastudier er et tverrfaglig områdestudium, som belyser sider ved det afrikanske samfunnet ut fra flere faglige ståsted.

Historikerne setter Afrikas utvikling inn i et historisk perspektiv og viser hvordan sosial endring er et resultat av samspillet mellom ytre og indre krefter.

Geografene belyser problemstillinger knyttet til forholdet mellom menneske og miljø, for eksempel avskoging, klimaendring og miljøkonflikter.

Antropologene formidler afrikanske perspektiver, med særlig vekt på etnisitet, slektskap, urbaniseringsprosesser og kvinners endrede roller. De tar også for seg nyere teorier om den afrikanske staten, både grunnlagsproblematikk og aktuelle tema som demokratisering og statlig kollaps.  

Videre tilbys en rekke spennende valgemner. Hvis du er interessert i det østlige Afrika, kan du velge emner i swahili, språk og kultur.  Musikkfaget legger vekt på en kulturspesifikk, antropologisk forståelse av musikk, teater, dans, litteratur og bildemedier.

Hvorfor afrikastudier?

Afrikastudier passer for deg som er interessert i det afrikanske kontinentet og det mangfoldet som finnes av folk, kultur og natur.