Afrikastudier

Bachelorprogram, 3-årig, Trondheim

Afrikastudier

– Studiemiljø

Bachelorprogram i afrikastudier - studiemiljø

Hvordan er det å studere afrikastudier ved NTNU? Overgangen fra videregående kan kanskje være merkbar. Du må selv ta kontakt med medstudenter, og organisere din egen studiehverdag, og finne ut av plikter og hjelpemidler. Men det er en del sosiale tilbud. 

Ved studiestart vil du få tilbud om å delta på fadderuke, med nåværende studenter som faddere. Studiene har også en del faste elementer. Du skal følge fastlagte forelesninger og aktiviteter som støtter opp din egen læring, og alle fag har faste faglærere og assistenter (viderekomne studenter). Undervisningen i afrikastudier foregår først og fremst ved forelesninger, i tillegg til noen øvinger. Det første året med afrikastudier er fullt programmert, og består av obligatoriske emner. Dette gjør også at studentene kan bli bedre kjent med hverandre. 

Linjeforening 

Linjeforeningen til afrikastudier heter Akwaaba. Den drives av en gruppe friske studenter som bruker deler av fritiden sin på at du skal få en bedre studiehverdag. 

Utdanning i utlandet

Du kan velge å ta deler av utdanningen i utlandet, gjennom utvekslingsavtaler med høgskoler og universiteter over hele verden.

Nett-/samlingsbasert undervisning

Noen av emnene i Afrikastudier tilbys også med nett- eller samlingsbasert undervisning. Hvilke emner det gjelder vil du finne hos NTNU Videre, der finner du også mer informasjon og påmelding.

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø