Afrikastudier

Bachelorprogram, 3-årig, Trondheim

Afrikastudier

– Videre studier

Mastergrad etter bachelorprogrammet i afrikastudier

Afrikastudier har ikke egen mastergrad. Studentene bør bruke de valgfrie emnene og breddeåret slik at de kvalifiserer seg til opptak på den ønskede mastergraden. Utover fordypningen i afrikastudier gir følgende kombinasjoner grunnlag for opptak til mastergrad ved NTNU dersom relevante karakterkrav er oppfylt:

Master i sosialantropologi: SANT1000, SANT1001, SANT1002, SANT1103 og valgfritt emne i sosialantropologi på 7,5 studiepoeng, eller emnene SANT1020, SANT1021, SANT1022 og SANT1023.

Master i geografi: Årsstudium i geografi.

MSc in Globalization and Sustainable Development: Bachelorprogrammet i Afrikastudier.

Master i historie: Emnene HIST1110, HIST1150, HIST1250, HIST1505, samt valgfrie historieemner på tilsammen 15 studiepoeng.

I tillegg kan du søke på masterprogram som har en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad som opptaksgrunnlag:

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.
 


Deling! Ikke rør!!!!Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.