Afrikastudier

Bachelorprogram, 3-årig, Trondheim

Afrikastudier

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • har forståelse for ulike teoretiske og disiplinmessige perspektiv på Afrika
  • har god kjennskap til afrikanske samfunnsforhold
  • har meget god kunnskap om utvalgte aktuelle problemstillinger

Ferdighet

  • har tilegnet seg kunnskap om afrikanske forhold
  • kan selv søke informasjon om Afrika av både faglig og mer aktuell art
  • kan kritisk vurdere tilgjengelig informasjon og trekke ut essensen av denne
  • kan selvstendig utforme problemstilling, vurdere tilgjengelig informasjon og utforme et metodisk opplegg for å innhente nødvendige data

Generell kompetanse

  • kan formidle informasjon om Afrika
  • kan presentere og kritisk diskutere teorier og forskningsresultater
  • kan planlegge og gjennomføre studier og prosjekter, enten selvstendig eller som del av et tverrfaglig opplegg- kunne bidra til kulturell forståelse og tverrfaglig kommunikasjon

Overordnet læringsmål

En bachelorkandidat fra SU-fakultetet ved NTNU har tilegnet seg både teoretisk kunnskap og metodiske og kommunikative ferdigheter. Dette gjør kandidaten i stand til å arbeide selvstendig, kritisk og analytisk med ulike typer oppgaver. Kandidaten kan tilegne seg ny kunnskap, kritisk vurdere teorier og forskningsresultater, og er kvalifisert for oppgaver og utfordringer i et variert spekter av roller i yrkesliv og samfunnsliv forøvrig.