Afrikastudier

Bachelorprogram, 3-årig, Trondheim

Afrikastudier

– Jobbmuligheter

Bachelorprogram i afrikastudier - jobbmuligheter

En bachelorgrad i afrikastudier kan føre til en jobb innen det brede feltet som tilhører Norges relasjon med Afrika og utviklingsland, enten jobben er i Afrika eller i Norge.

Afrika er et kontinent få av oss har god kjennskap til, og gjennom en fordypning i afrikastudier kvalifiseres studentene for arbeid innenfor flere ulike bransjer:

  • journalistikk
  • læreryrket
  • helse- og sosialfag
  • reiseliv
  • bistandsarbeid
  • utenrikstjeneste
  • offentlig forvaltning

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.