Afrikastudier

Bachelorprogram, 3-årig, Trondheim

Afrikastudier

– Jobbmuligheter

Bachelorprogram i afrikastudier - jobbmuligheter

En bachelorgrad i afrikastudier kan føre til en jobb innen det brede feltet som tilhører Norges relasjon med Afrika og utviklingsland, enten jobben er i Afrika eller i Norge.

Afrika er et kontinent få av oss har god kjennskap til, og gjennom en fordypning i afrikastudier kvalifiseres studentene for arbeid innenfor flere ulike bransjer:

  • journalistikk
  • læreryrket
  • helse- og sosialfag
  • reiseliv
  • bistandsarbeid
  • utenrikstjeneste
  • offentlig forvaltning

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.