Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Afrikastudier

Jente i samtale. Foto.

Opptakskrav

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet studieåret 2019/2020.


Om afrikastudier

Bachelorprogrammet i afrikastudier er et tverrfaglig områdestudium som belyser sider av det afrikanske samfunnet ut fra flere faglige ståsted; historisk, geografisk og sosialantropologisk.

Afrikastudier passer for deg som er interessert i det afrikanske kontinentet og det mangfoldet som finnes av folk, kultur og natur.


Studiets oppbygning

Bachelorprogram i afrikastudier er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normert på 3 år (6 semester).

Den faglige fordypningen i afrikastudier er på 90 studiepoeng og består av obligatoriske og valgfrie emner som til sammen dekker grunnleggende tema innen afrikastudier.


Jobbmuligheter

En bachelorgrad i afrikastudier kan føre til en jobb innen det brede feltet som tilhører Norges relasjon med Afrika og utviklingsland, enten jobben er i Afrika eller i Norge.

Man kvalifiserer seg til arbeid innen mange bransjer: for eksempel journalistikk, læreryrket, helse- og sosialfag, reiseliv, bistandsarbeid, utenrikstjeneste og offentlig forvaltning.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 10

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i afrikastudier
Studieprogramkode: BAFR
Adgangsbegrensning: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialantropologi

Studiested: Trondheim, Dragvoll

Følg oss på Instagram

ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på