Anestesisykepleie

Videreutdanning, Gjøvik

Anestesisykepleie

Bilde anestesisykepleie

Opptak 2019

Opptak 2019

Informasjonen på denne nettsiden er gyldig kun for studenter som er tatt opp i 2018 eller tidligere. Hvis du skal søke om opptak i 2019, finner du informasjon på vår nye nettside for videreutdanning i anestesisykepleie. Fra 2019 kan du også ta en master i klinisk sykepleie som inkluderer videreutdanningen i anestesisykepleie.

Om anestesisykepleie

Om anestesisykepleie

Vil du være den som tar vare på og gir anestesi til pasienten som skal ­opere­res ­eller undersøkes? Den som ­alltid er til stede fra pasienten mottas i operasjons­avdelingen til han avleveres på post­operativ avdeling? Ønsker du å få ettertraktet spisskompetanse og ferdigheter i å ivareta akutt og kritisk syke pasienter?


Opptakskrav

Offentlig godkjenning som sykepleier og minst 2 år relevant yrkespraksis etter godkjenning.


Jobbmuligheter

Videreutdanning i anestesisykepleie utdanner velkvalifiserte yrkesutøvere i tråd med samfunnets behov. Det er stort behov for spesialsykepleiere i helsesektoren.


Studiets oppbygging

NTNU i Gjøvik har et av ­Nordens beste simulerings­sentre. Vi tilbyr oppdatert under­visning av høy kvalitet og gode praksis­plasser.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.


Videre studier

Studiet kan inngå som del av en Master i klinisk sykepleie, med spesialisering anestesisykepleie.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning i anestisykepleie
Studieprogramkode: ANEST
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Heltid 1,5 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: Studiet har ikke opptak nå. Informasjon om neste opptak kommer.

Informasjonen gjelder for inneværende studieår