Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Årsstudium, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

– Videre studier

Er du usikker på hva du skal studere? Da kan et årsstudium være et godt alternativ. Du får grunnleggende kompetanse innenfor et fagfelt, og har deretter mulighet til å søke deg videre på et bachelorstudium.

Vi tilbyr ikke eget bachelorprogram, men årsstudiet i STS kan inngå som fag 2/frie emner i mange ulike bachelorstudier ved NTNU, og gir et godt grunnlag for å gå videre med master i STS.

Årsstudiet dekker fagkravet for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i samfunnsfag ved NTNU.