Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Årsstudium, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

– Studiets oppbygning

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Studiehåndbok og pensum