Årsstudium, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Årsstudiet i STS består av 4 emner på 15 studiepoeng hver (til sammen 60 sp) om ulike tema innen kunnskap, teknologi og samfunn.

Årsstudiet er også relevant for studenter som planlegger å ta praktisk-pedagogisk utdanning ved NTNU for å undervise i samfunnskunnskap i skolen.

Høstsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
KULT2205 STS: Innovasjon, kunnskap og kommunikasjon 15
KULT2209 STS: Energi, miljø og samfunn 15

 

Vårsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
KULT2201 IKT og kulturendring 15
KULT2204 STS: Ting og tegn 15
Mon, 26 Feb 2018 14:20:37 +0100