Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Årsstudium, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Vindmøllefarm i Kina. Foto: Marius Korsnes

Om årsstudiet

Kan ny teknologi løse klimaproblemene? Hvordan utvikle bærekraftige enegiløsninger? Kan man bli avhengig av internett? Hvordan påvirker matproduksjon og -teknologi tilliten til maten vi spiser?

Felles for disse spørsmålene er at selv om de alle tar utgangspunkt i teknologi, så handler de like mye om mennesker og om samfunnet vårt.  At all samfunnsutvikling skjer i samspill mellom mennesker, kunnskap og teknologi, og er derfor det faglige fundamentet for STS.

Årsstudiet i STS dekker fagkravet for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning i samfunnskunnskap ved NTNU,  og det kan inngå som fag 2 i mange bachelorgrader ved NTNU.

Hva lærer du?

Årstudiet gir deg en innføring i teorier om samfunn, teknologi og brukernes rolle. Du får også lære om innovasjon, ulike teknologiutviklingsprosesser og teknologivurdering. 

Gjennom fire fag med ulikt perspektiv på samfunn og teknologi lærer du om; nye medieteknologier, energi- og miljøpolitikk, velferdsteknologi, innovasjon og forskningsformidling, og hvilke politiske og historiske rammer den teknologiske utviklingen skjer innenfor.

Undervisningen foregår som forelesninger, seminarer og selvstudium. I forelesningene presenterer vi aktuell forskning, men vi henter også inn lokale eksperter fra fylkeskommune og næringsliv. I seminarene er diskusjon og studentdeltagelse i fokus, fordi man lærer bedre sammen. Selvstudium en viktig del av hvordan du lærer, men også det er morsommere om du har noen å dele det med.

På dette studiet lærer du også hvordan du skal skrive gode faglige tekster, og eksamensformen er hjemmeeksamen der dagsaktuelle forhold knyttet til forskning og teknologi skal analyseres med STS-perspektiver.

Hvorfor velge studier av kunnskap, teknologi og samfunn ved NTNU?

  • Årsstudium STS er et samfunnsfag som tar dagens teknologiutvikling på alvor
  • Årsstudium STS er det eneste årsstudiet i Studier i kunnskap, teknologi og samfunn i Norge
  • Årsstudium STS har dyktige og engasjerte forelesere som er opptatt av nye læringsformer
  • Årsstudium STS har godt læringsmiljø og god oppfølging av studentene
10 des 2018

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: ÅSTS
Studiepoeng: 60
Studieprogramkode:  194 242 (Samordna opptak)

Søknadsfrist: 15. april

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Det humanistiske fakultet


 

KRYSSPUBLISERT fra BALIT om HF-karriere - IKKE RØR

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.