Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Årsstudium, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

– Studiets læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenter med årsstudium i STS har kunnskaper om

  • hva innovasjon er og hvordan innovasjon gjøres, med spesiell vekt på brukeres rolle
  • ulike perspektiver på kunnskapsarbeid, ekspertise og tverrfaglighet
  • viktige utviklingstrekk og diskusjoner knyttet til samfunn, natur- og miljøspørsmål
  • sentrale kulturelle endringer i forbindelse med digitale kommunikasjonsformer, virtuelle samfunn og sosiale medier

Ferdigheter

Studenter med årsstudium i STS har ferdigheter i å

  • analysere kontroverser knyttet til vitenskap, teknologi og samfunn
  • analysere hvordan teknologi og vitenskap inngår i kulturelle endringsprosesser
  • analysere etiske problemstillinger knyttet til vitenskap, teknologi, natur, miljø og kultur
  • analysere nye medieteknologier som kulturbærere og -skapere
  • forstå og skrive analytiske tekster