Spansk

Årsstudium, Trondheim

Spansk

– Om studiet

Studenter på biblioteket

Den spansktalende verden er mangfoldig, og spansk språk og kultur har en lang og fascinerende historie. Nesten 500 millioner mennesker har i dag spansk som morsmål, og nærmere 100 millioner mennesker har lært språket på andre måter.

Les Idas innlegg om hvorfor du bør ta et årstudium i spansk på Studentbloggen!

Årsstudiet er delt i tre hovedområder; språk, litteratur og kulturkunnskap. Du får en grundig innføring i det spanske språkets struktur og oppbygning, med vekt på forskjeller mellom norsk og spansk. Du lærer om spanskspråklig litteratur, og får en oversikt over historie og kultur fra både Spania og Latin-Amerika.

All undervisning foregår på spansk. Hver høst arrangerer vi en intensiv spanskspråklig uke der du får praktisert språket og blir kjent med medstudentene dine.

Studiet har en bratt læringskurve som krever at du jobber jevnt og trutt. Spanskseksjonen er opptatt av et godt læringsmiljø og god kommunikasjon mellom studenter og forelesere. Vi inviterer til spennende fagarrangementer, eksempelvis forfattersamtaler, kinokveld, artistbesøk eller gjesteforelesninger om dagsaktuelle temaer.

NTNU er vertskap for ISFIT, Norges største internasjonale studentfestival. Her har våre studenter vært aktive både i organiseringen og som oversettere på frivillig basis.

Studieopphold i utlandet

Du har anledning til å tilbringe fire uker i Santiago de Compostela. Studieoppholdet gir deg en unik anledning til å bli bedre kjent med spansk hverdagsliv og kultur, og ikke minst til å få enda mer trening i å snakke spansk. Les innlegg om studieturene på STUDENTBLOGGEN.

Det er mulig å ta 2. semester av årsstudiet i utlandet, men dette krever at du har tatt 60 studiepoeng ved NTNU. Les mer på våre sider om utveksling på spanskstudiet.

Hvor mye spansk må du kunne?

All undervisning foregår på spansk, og vi anbefaler at du har forkunnskaper i språket tilsvarende nivå A2 ifølge Det felles europeiske rammeverket for språk.


Se film om spanskstudiet!

Se film om spanskstudiet!


Veien videre

Veien videre

Årsstudium spansk kan være en del av: 

Studiet er godkjent som undervisningsfag i lærerutdanningen.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogram: Spansk årsstudium

Studieprogramkode: ÅSPANSK

Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 912 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet