Årsstudium 1-årig, Trondheim

Samfunnsøkonomi

Velkommen til studiestart 2019!

Mandag 12. august: Immatrikulering

Kl. 9.30 - 11.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen går du ned til Adolf Øien-bygget (Klæbuveien 72), der du vil møte faddere og bli plassert i en faddergruppe.

Kan du ikke møte denne dagen, men ønsker faddergruppe? Ta kontakt med faddersjef for samfunnsøkonomistudentene, Stian Topland: paretofadderkom@gmail.com

Vi registrerer ikke oppmøte for de nye studentene på årsstudium i samfunnsøkonomi. Du registrerer deg som student ved å semesterregistrere deg på Studentweb, betale semesteravgift og melde deg opp i emner innen 15. september.  

Onsdag 14. august: Oppstartseminar A2 14:15 - ca. 18:00

Det holdes oppstartseminar for nye studenter på årsstudium i samfunnsøkonomi.

Oppstartseminaret finner sted onsdag 14. august fra klokka 14:15 i auditorium A2 i Adolf Øien-bygget (Klæbuveien 72). Vi regner med å avslutte arrangementet litt før kl. 18, og fadderne møter dere på campus med mindre annet er avtalt.

Utdrag av programmet:
- Tale fra instituttleder
- Informasjon om studiehverdagen og studieprogrammet
- Mulighet til å bli kjent med medstudenter, linjeforening, medstudenter, faglærere og administrasjon
- Instituttet spanderer pizza. Vi bestiller kjøtt- og glutenfrie alternativer. Andre mathensyn kan meldes til econ@ok.ntnu.no

Vel møtt til en god start med dine medstudenter!

Forkurs i matematikk

Ph.d-student Irmelin Helgesen vil holde forkurset. I tillegg til 5-6 dobbeltimer med henne har vi holdt av rom til eget arbeid => kalt arbeidsstue – der du kan jobbe videre sammen med medstudenter, og dere hjelper hverandre. 

Tid og sted vil bli oppdatert så snart vi har timeplanen klar (Bruk gjerne Mazemap hvis du trenger hjelp til å finne frem).

Forkurset er for deg som er usikker på om du har gode nok ferdigheter i matematikk. Forkurset skal hjelpe deg å friske opp kunnskapene og komme på rett spor. Kursholder er Irmelin Helgesen, som også holder ukentlige suppleringsforelesninger.

Nyttig å vite

Møt oss på Facebook

Vi har opprettet en Facebookgruppe for søkere til samfunnsøkonomi og finansiell økonomi. I denne gruppen vil vi poste informasjon om studiestart, og du kan spørre oss hvis det er noe du lurer på. Vi har også en Facebookside der du kan få en smakebit på hva som rører seg hos oss, og ved de andre økonomiinstituttene ved NTNU.

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider.
Appen AtB Reise viser deg nærmeste bussholdeplass, rutetider og sanntidsdata fra AtB. 

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Pensum og timeplaner

Du får informasjon om pensum og timeplaner på oppstartsmøtet. 

Studiekalender 2019-2020
Undervisningen i høstsemesteret begynner mandag 19. august, og avsluttes fredag 22. november. 
Eksamensperioden begynner 25. november, og varer til 20. desember. Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) har undervisningsfri i uke 41 (7. til 11. oktober).

Om årsstudiet i samfunnsøkonomi

Årsstudium i samfunnsøkonomi tar for seg samfunnets bruk av knappe ressurser. Emnene gir en innføring i mikro- og makroøkonomi, økonomiske modeller og matematiske metoder.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak

Vi tar årlig opp 45 studenter. For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen 44,8 poeng i førstegangsvitnemålkvoten og 54,2 poeng i ordinær kvote. 

Se hvordan du søker opptak.

Ler mer om Samordna Opptaks poenggrenser.


Om studieprogrammet

Årsstudium i samfunnsøkonomi tilsvarer 60 studiepoeng og er normert til ett år (to semester).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: econ@ok.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 90 35

Du kan også besøke oss og få en veiledningssamtale på campus Elgeseter: Kontor 5085, 5. etasje.


Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: ÅSØK
 • Studienivå: Årsstudium
 • Studieprogram: Samfunnsøkonomi - årsstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 60.0
 • Studiekode opptak:
 • Poenggrense:
 • Poenggrense f.vitnemål:
 • Anvarlig: Institutt for samfunnsøkonomi
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Instagram

ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på