Studieveiledning ved Institutt for samfunnsøkonomi

Hvis du ønsker studieveiledning, kan du nå oss på flere måter.

Du kan sende mail til econ@ok.ntnu.no eller du kan nå oss på telefon 73 59 19 40. Eposten leses av Gerd Holm (ekspedisjon) og Anne Larsen (kontorsjef). Gerd håndterer saker som gjelder semesteroppgaver og eksamen, mens Anne svarer på andre spørsmål som gjelder studiene. 

Du kan også komme innom oss på instituttet (bygg 7, nivå 5) og snakke med oss direkte. Vi mangler for tiden studieveileder og har redusert kapasitet på studieveiledning i høstsemesteret 2017, men tar unna epost og samtaler så godt vi kan. 

 

Foto: NTNU SVT/Lena Knutli

 

Ordliste

I universitetets ordliste finner du en oversikt som forklarer alle de vanskelige ordene som f.eks. studieprogram, perspektivemne, fordypning, årsstudium og lignende.