Årsstudium, ettårig

Årsstudium i samfunnsøkonomi

– Oppbygning av årsstudium i samfunnsøkonomi


Årsstudium i samfunnsøkonomi tilsvarer 60 studiepoeng og er normert til ett år.

Et årsstudium er en samlebetegnelse for studier av et omfang på to semestre (60 studiepoeng). Et årsstudium kan senere inngå som del av en bachelor i samfunnsøkonomi. Mange studenter velger et årsstudium for å skaffe seg undervisningskompetanse i skolen eller for å ta videre utdanning.

Høstsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi 15
SØK1001 Matematikk for økonomer 7,5
SØK1002 Mikroøkonomisk analyse 7,5

 

Vårsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1011 Markeder og markedssvikt 15
SØK1012 Makroøkonomisk analyse 15

 

Mon, 10 Jul 2017 13:31:29 +0200