Læringsutbytte

Studiet gir en grunnleggende innføring i mikroøkonomiske og makroøkonomiske modeller, og studenten får kjennskap til hvordan modellene kan brukes på problemstillinger fra den virkelige verden.

 

Med årsstudium i samfunnsøkonomi får du mulighet til å forstå mer av hva en bachelor eller master i samfunnsøkonomi vil innebære.