Årsstudium 1-årig, Gjøvik

Webdesign


Smilende student

Om webdesign

Årsstudiet i webdesign gir grunnleggende forståelse av medieuttrykk på nett. Programmet er spesielt rettet mot deg som ønsker å utforme medieløsninger på web og i mobile distribusjonskanaler.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper).


Studiets oppbygging

Studiet er en heltidsutdanning på bachelornivå med normert studietid på 1 år og et omfang på 60 studiepoeng.


Jobbmuligheter

Et årsstudium er i utgangspunktet tenkt enten som en påbygging på tidligere utdanning, eller som en start på et utdanningsløp.


10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta

Gradsnivå: Årsstudium
Studieprogramkode: ÅRWEB
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Heltid

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Institutt for design

Følg oss på Instagram

ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på