Webdesign

Årsstudium, Gjøvik

Webdesign

– Videre studier

Webdesign

Studiet gir direkte grunnlag for opptak til 2. studieår på Bachelor i webutvikling. Det er også mulig å søke opptak til Bachelor i interaksjonsdesign. Begge utdanninger er ved NTNU i Gjøvik. Derfra kan studentene søke opptak på blant annet Master i interaksjonsdesign ved NTNU i Gjøvik.

Masterstudier ved NTNU ( krysspubublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.