Webdesign

Årsstudium, Gjøvik

Webdesign

– Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

Det er ikke lagt opp til at studentene kan ta deler av dette studiet i utlandet. Eventuelle tilpasninger avtales med studieprogramansvarlig. Enkelte emner undervises på engelsk.