Webdesign

Årsstudium, Gjøvik

Webdesign

– Studieveiledning

Ta kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

  postmottak@ad.ntnu.no  |    73 59 01 00/73 59 01 41

 

Du kan også ta direkte kontakt med en av våre studieveiledere:

  • Beste måte å komme i kontakt med studieveileder er å sende en e-post hvor du presenterer saken og eventuelt ber om et møte.

studieveiledning

Studieveileder på programmet du tilhører kan hjelpe deg med:

  • Informasjon om fakultetets studieprogram/opptak til disse
  • Generell informasjon om studieoppbygging
  • Oversikt over regler og forskrifter
  • Planlegging og gjennomføring av studieforløpet – studieprogresjon, mestring og motivasjon
  • Fremtidsplaner/karriereønsker: Hva vil du med utdannelsen din? Hva er muligheten for videre studier?
  • Valg og bytte av emner og studier og innpass/fritak av emner
  • Spørsmål om permisjoner

Krysspublisert: Andre tjenester

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.