Årsstudium 1-årig, Gjøvik

Webdesign

– Om webdesign

World Wide Web har utviklet seg til å være vår tids viktigeste medieplattform, og yrkesroller knyttet til webutvikling har blitt stadig viktigere.

Årsstudiet i webdesign gir grunnleggende forståelse av medieuttrykk på nett. Programmet er spesielt rettet mot kandidater som ønsker å øke sin kunnskap om utforming av medieløsninger på web og i mobile distribusjonskanaler.

Studieprogrammet er både praktisk og teoretisk, og gir studentene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter knyttet til webdesign. Årsstudiet passer som et tillegg til andre utdanninger, eller det kan gi mulighet for å søke seg videre til relaterte bachelorutdanninger. I løpet av årsstudiet vil studentene bli introdusert til teori og praksis knyttet til sosiale medier og web, og hvordan disse kanalene kan brukes til å distribuere ulike typer medieinnhold.