Webdesign

Årsstudium - 1-årig, Gjøvik

Webdesign

– Læringsutbytte

Læringsmål

Kunnskap

Uteksaminerte kandidater skal ha grunnleggende kunnskap om webteknologi og utforming av webløsninger. Dette inkluderer både basiskunnskap om hvordan weben fungerer og en oversikt over de teknologiske standardene man bruker for å bygge webløsninger. De skal kjenne til prosesser for utvikling mot ulike plattformer, som mobiltelefoner og andre håndholdte enheter. Kandidaten skal også ha kunnskap om hva som kjennetegner world wide web som distribusjons- og interaksjonsplattform, dens historie og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Etter gjennomført studium skal kandidatene kunne utvikle en enkel webløsning fra idé til ferdig implementert applikasjon. Kandidatene skal kunne jobbe metodisk med kreativ idéskaping, teamarbeid og koding. De skal gjøre begrunnede valg i arbeidsprosessen, samt reflektere over eget arbeid og videreutvikle dette under veiledning. Kandidatene skal kunne finne og henvise til informasjon og fagstoff og benytte dette i ulike prosjekter og oppgaver. Kandidatene skal kunne beherske verktøy, teknikker og metoder som er relevante for webutviklingsprosjekter.

Generell kompetanse

Etter et års studie i webdesign skal studentene ha innsikt i aktuelle problemstillinger rundt publisering og sosial interaksjon på web. De skal ha erfart og deltatt i prosesser med planlegging og gjennomføring av enkle webprosjekter, alene og som deltaker i en gruppe. De skal på et grunnleggende nivå kunne formidle relevant fagstoff både skriftlig og muntlig. De skal være i stand til å utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor webdesign.