Teknologidesign og ledelse

Årsstudium, Gjøvik

Teknologidesign og ledelse

– Studiets oppbygging

Studiets oppbygning 

I løpet av studiet skal du få kunnskap om teknologi, design og ledelse.  

Produktutvikling starter som en kreativ designprosess. Gjennom kvalitetssikring og bevisste valg blir produktet til. Dette handler om struktur, form, materialer, dimensjoner, overflater og farger. Produktet skal tåle belastningen, temperaturene og miljøet det skal brukes i.  

Studiet har emner som gir deg den nødvendige grunnkompetansen om hele denne prosessen. Du får en innføring i 

  • design og konstruksjon 
  • produksjon og materialvalg  
  • merkevare og produktsemantikk 
  • ​​​​​​​brukerrelasjon og funksjon  
  • produktets livssyklus 

Du lærer dette gjennom forelesninger, gruppeoppgaver, ferdighetstrening, praksisveiledning, laboratoriearbeid, selvstudie og nettbasert læring. Instituttet samarbeider også med regionale bedrifter, som tar imot studenter på bedriftsbesøk. Dette studiet har mye prosjektarbeid. 

Årsstudiet i teknologidesign og ledelse er basert på emner fra studiet bachelor i teknologidesign og ledelse og har noen felles fag med studiet bachelor i økonomi og ledelse.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan