Årsstudium, Gjøvik

Teknologidesign og ledelse

– Studiets oppbygging

Studiet i teknologidesign er utviklet sammen med forsknings­miljøet ved Raufoss industripark og TotAl gruppen (­regionale bedrifter).

Hensikten er å utdanne deg som vil bistå bedriftene i å møte morgendagens utfordringer innen produktformgiving og kontinuerlig forbedring av prosessene.

Årsstudiet er basert på emner fra Bachelor i teknologidesign og ledelse og har noen felles fag med Bachelor i økonomi og ledelse.

Instituttet har samarbeid med regionale bedrifter, som tar imot studenter på bedriftsbesøk. Studiet benytter varierte pedagogiske metoder med tradisjonell undervisning, gruppe og individuelt arbeid, ferdighetstrening, praksisveiledning, laboratorie­arbeid, selvstudie og nett­basert læring. Studiet anvender i stor grad prosjekter som arbeidsform.

Studieplan