Årsstudium, Gjøvik

Teknologidesign og ledelse

– Studiets oppbygging

Studiet i teknologidesign er utviklet sammen med forsknings­miljøet ved Raufoss industripark og TotAl gruppen (­regionale bedrifter).

Hensikten er å utdanne deg som vil bistå bedriftene i å møte morgendagens utfordringer innen produktformgiving og kontinuerlig forbedring av prosessene.

Årsstudiet er basert på emner fra Bachelor i teknologidesign og ledelse og har noen felles fag med Bachelor i økonomi og ledelse.

Instituttet har samarbeid med regionale bedrifter, som tar imot studenter på bedriftsbesøk. Studiet benytter varierte pedagogiske metoder med tradisjonell undervisning, gruppe og individuelt arbeid, ferdighetstrening, praksisveiledning, laboratorie­arbeid, selvstudie og nett­basert læring. Studiet anvender i stor grad prosjekter som arbeidsform.

Informasjonens gyldighet
Tabellen under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan, se studieplan for Årsstudium i teknologidesign og ledelse 2017/2018

 

Emnetabell

Årsstudium i teknologidesign

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10  
TEK2091 Materiallære O 10  
SMF1321 Analytisk tegning, form og farge O 10  
SMF1261 Merkevarebygging O   5
SMF2062 Markedsføring O   5
SMF1182 Vitenskapelige metoder O   5
SMF1183 Kvalitetsledelse O   5
TEK2111 Produksjonsmetoder O   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne