Årsstudium, Gjøvik

Teknologidesign og ledelse

– Om teknologidesign og ledelse

Studenter samarbeider om 3D-printing

Studiet Teknologidesign og ledelse, TDL, tar for seg prosessen fra ide til ferdig produsert produkt. For å kunne levere et ferdig produkt kreves det kunnskap om teknologi, design og ledelse. Et produkt kommer fra en ide som er utviklet igjennom en kreativ designprosess. Vi kan identifisere flere faktorer som påvirker produktets utforming:

  • Design / konstruksjon
  • Produksjon
  • Markedsføring, salg
  • Bruk
  • Destruksjon, gjenbruk

Som student ved TDL årsstudium får du kompetanse og ferdigheter innenfor deler av denne prosessen som du kan benytte inn i en jobbsituasjon eller for eksempel ta med deg inn i en bachelorutdanning. Hvis du ønsker det, kan du fortsette på den treårige Bachelor i teknologidesign og ledelse. Det er også mulig ved individuell tilpasning å fortsette på studiet Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft.