Årsstudium, Gjøvik

Teknologidesign og ledelse

– Læringsmål

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • kunne anvende grunnleggende matematikk og statistikk.
 • ha forståelse av merkevarebygging og markedsføring, skal kunne de grunnleggende elementene i prosjektstyring, prosjektøkonomi, prosjektledelse og teamledelse.
 • ha grunnleggende kunnskap om designmaterialer, oppbygging, behandling, testing, egenskaper og valg.
 • kunne redegjøre for Lean produksjonsfilosofi og helse miljø og sikkerhet (HMS). Skal kunne redegjøre for produksjonsmetoder med hensyn på prinsipper og valg.
 • kunne forstå kvalitetssystemer etter internasjonale standarder.

Ferdigheter:

 • ha utført praktisk markedsføringsaktivitet, kunne utføre markedsundersøkelser.
 • ha øvelse i å anvende kunnskap om basisprinsipper for merkevarebygging med vekt på kundenes kjøpsadferd.
 • ha praktisk ferdighetstrening i analyttisk tegning, formgivning, farge og overflate.
 • kunne anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer etter internasjonale standarder.

Generell kompetanse:

 • kjenne til kommersialiseringstankegang som bygges opp gjennom markedsføring og merkevarebygging.
 • kjenne til hvordan anvende vitenskapelige metoder til å planlegge, gjennomføre og rapportere prosjekter.