Årsstudium 1-årig, Gjøvik

Mediefag

Om mediefag

Årsstudiet i mediefag gir deg grunnlag for å forstå og håndtere dagens medieutvikling. Programmet er spesielt rettet mot deg som ønsker å arbeide med medier på web og i mobile og sosiale distribusjonskanaler.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse


Studiets oppbygging

Studiet er en heltidsutdanning med normert studietid på 1 år og et omfang på 60 studiepoeng


Jobbmuligheter

Årsstudiet vil i de fleste tilfeller kreve en påbygging til bachelor- eller mastergrad for å gi mulighet for jobb etter endt studium.

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Årsstudium
Studieprogramkode: ÅRMEDIE
Studiepoeng: 194 604
Søknadskode:
Undervisningsform: Heltid
Avdeling: Avdeling for informatikk og medieteknikk
Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april
Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2016-2017
Merk: Studiet er avlyst for opptak høsten 2016