Landmåling

Årsstudium, Gjøvik

Landmåling

– Videre studier

Ikke opptak

Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studener. Fra høsten 2019 vil årsstudiumet inngå som en studieretning i Bachelor i Geomatikkingeniør.

Besøk Geomatikkingeniør sin nye nettside

Videre studier landmåling

Studiet fungerer i kombinasjon med tidligere utdanning, arbeidserfaring eller som basis for videre studier. Ved NTNU Gjøvik kan du eksempelvis søke om opptak til Bachelor i geomatikk, med forutsetning om at opptakskravene for Bachelor i geomatikk er oppfylt.