Landmåling

Årsstudium, Gjøvik

Landmåling

– Om landmåling

Ikke opptak

Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studener. Fra høsten 2019 vil årsstudiumet inngå som en studieretning i Bachelor i Geomatikkingeniør.

Besøk Geomatikkingeniør sin nye nettside

Om landmåling

Landmåleren er sentral i mange bygg- og anleggsprosjekter, i eiendomssammenheng og ulike typer kartlegging. Studiet er unikt i sitt slag i Norge og fyller et stort behov for utdanning på et praktisk nivå.

Hovedidéen er å kombinere ulike geomatikkemner som landmåling, satellittmåling, geografiske informasjonssystemer (GIS), 3D/ terrengmodeller og eiendomsjuss, slik at kandidaten ved endt studium har et godt utgangspunkt for å møte arbeidslivets ansvarsfulle oppgaver knyttet til ulike typer landmåling og stedfesting. Studiet egner seg som en grunnutdanning og en påbygging på en avsluttet utdanning.