Landmåling

Årsstudium, Gjøvik

Landmåling

– Læringsmål

Ikke opptak

Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studener. Fra høsten 2019 vil årsstudiumet inngå som en studieretning i Bachelor i Geomatikkingeniør.

Besøk Geomatikkingeniør sin nye nettside

Læringsmål landmåling

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

  • Kandidaten skal ha solid kunnskap innen innsamling, systematisering/lagring og analyse av geodata (stedfestet informasjon)
  • Kandidaten kjenner landmålingsbransjens historie, arbeidsmetoder og samarbeid mot andre bransjer.
  • Kandidaten har gode kunnskaper om gjeldene lover og standarder innen fagfeltet.
  • Kandidaten har kjennskap til markedsledende programvare og utstyr innen landmåling.

 

Ferdigheter

  • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger.
  • Kandidaten har grunnleggende ferdigheter i innsamling av geodata fra landmålingsutstyr
  • Kandidaten har gode ferdigheter i bruk av markedsledende programvare og utstyr innen landmåling.

 

Generell kompetanse

  • Kandidaten er bevisst miljømessige og etiske forhold til egne arbeidsoppgaver.