Landmåling

Årsstudium, Gjøvik

Landmåling

– Jobbmuligheter

Ikke opptak

Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studener. Fra høsten 2019 vil årsstudiumet inngå som en studieretning i Bachelor i Geomatikkingeniør.

Besøk Geomatikkingeniør sin nye nettside

Jobbmuligheter landmåling

Kandidater fra landmålingsstudiet er svært ettertraktet. Jobbmulighetene er gode både offentlig og privat.

For eks­empel:

 • Kommuner
 • Statens vegvesen
 • Statens Kartverk
 • Entreprenører
 • Kart- og oppmålings­firmaer
 • Offshore
 • Konsulentfirmaer
 • Private bedrifter
 • Salgsfirmaer
 • Andre statsetater
 • E-verk
 • Eget firma.

Et spennende arbeidsfelt med rask teknisk utvikling venter deg.