Landmåling

Årsstudium, Gjøvik

Landmåling

Bilde landmåling

landmålere på campus

Landmåling

Om landmåling

NB! Årsstudium i landmåling vil ikke bli tilbudt videre. Fra høsten 2019 vil faget inngå som en studieretning  Bachelor i ingeniørfag, geomatikk

Besøk geomatikkingeniørstudiets nye nettsider

En landmålers oppgave kan være å måle inn terrengdata, beregne, sette ut merker for grenser og diverse marker­inger i ulike deler av byggefasen på bygg- og anlegg samt koordinere maskinstyring ved hjelp av GPS. Landmålere bruker i dag avansert satellittutstyr og totalstasjoner som kan fjernstyres eller arbeide som en robot.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper). For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen for heltidsstudiet 35,0 poeng i ordinær kvote og Alle i førstegangsvitnemålskvoten. For deltidsstudiet var opptaksgrensen 49,7 poeng i ordinær kvote og Alle i førstegangsvitnemålskvoten.


Jobbmuligheter

Kandidater fra landmålingsstudiet er svært ettertraktet.


Studiets oppbygging

Årsstudium i landmåling tilbys både som 1-årig, heltidsstudium på campus og som nettbasert og fleksibelt studium over 2 år.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.


10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Årsstudium
Studiepoeng: 60
Studiekode:
194 248 (heltid)
194 099 (deltid)
Undervisningsform: Heltid og deltid

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

 

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.