Informatikk

Årsstudium, Gjøvik

Informatikk

– Videre studier

Det er mulig å søke overflytting til andre studieår i Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet eller Bachelor i programmering [spill | applikasjoner]. Ved å velge valgemne fra en av disse bachelorstudiene vil du kunne fortsette direkte videre i andre studieår. Dette studiet passer dermed bra for deg som vet du ønsker å studere informatikk, men trenger litt mer tid før du bestemmer deg for fagretning.

Det er også mulig å ta dette studiet etter en annen bachelorgrad for å få innpass på videre studier som krever en bakgrunn innen informatikk slik som for eksempel Master in Applied Computer Science ved NTNU i Gjøvik.

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.