Informatikk

Årsstudium, Gjøvik

Informatikk

– Studiets oppbygging

Studiet går over to semestre og gir totalt 60 studiepoeng.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan