Informatikk

Årsstudium, Gjøvik

Informatikk

– Hva lærer du?


 

Årsstudiet i informatikk er for deg som ønsker å begynne på en IT-utdanning uten å ha bestemt deg for hvilken informatikk-retning du eventuelt ønsker å fortsette med. Innholdet i studiet er i stor grad det samme som første året av de andre informatikk-bachelorstudiene, og du vil således ha gode muligheter til å gå videre spesielt på Bachelor i programmering og Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet.

Informatikk som fagområde er meget omfattende. Et årsstudium vil bare kunne gi en smakebit av et fagområde som er i stadig utvikling. Forståelse for og kunnskap innen fagområdet vil likevel gjøre deg til en ­ressurs i bedrifter som benytter dataverktøy – noe de fleste gjør i dag.

Studiet inneholder de samme fellesemnene som våre bachelorprogrammer innenfor informatikk med vekt på en god start innen programmering. Det er avsatt 20 studiepoeng til valgemner. Disse velges blant de to mulighetene som finnes fra de to andre bachelorprogrammene slik at du kan gå i retning programmering eller i retning IT-drift og informasjonssikkerhet. Således er årsstudiet spesielt tilrettelagt for at du lett skal kunne gå videre på andre året av en av disse bachelorprogrammene ved NTNU Gjøvik.

Læringsmål

Læringsmål

Forventet læringsutbytte etter et år:

Kunnskap

Kandidaten har god oversikt over programvareutvikling. Kandidaten kan utføre grunnleggende matematiske oppgaver for informatikkfaget. Kandidaten har god oversikt over de grunnleggende konstruksjoner som benyttes til å utvikle dataprogrammer.

Ferdigheter

Kandidaten kan utføre grunnleggende prosedyreorienterte og objekt-orienterte programmeringsteknikker. Kandidatene skal videre kunne beherske de viktigste faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer relevante for arbeid i IT-baserte utviklingsprosjekter

Generell kompetanse

Etter ett år med informatikk vil kandidaten ha grunnleggende innsikt i aktuelle problemstillinger innen datasystemer med en god forståelse for disses understøttende teknologier. De skal kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor IT og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.