Informatikk

Årsstudium, Gjøvik

Informatikk

– Læringsmål

Forventet læringsutbytte etter et år:

Kunnskap

Kandidaten har god oversikt over programvareutvikling. Kandidaten kan utføre grunnleggende matematiske oppgaver for informatikkfaget. Kandidaten har god oversikt over de grunnleggende konstruksjoner som benyttes til å utvikle dataprogrammer.

Ferdigheter

Kandidaten kan utføre grunnleggende prosedyreorienterte og objekt-orienterte programmeringsteknikker. Kandidatene skal videre kunne beherske de viktigste faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer relevante for arbeid i IT-baserte utviklingsprosjekter

Generell kompetanse

Etter ett år med informatikk vil kandidaten ha grunnleggende innsikt i aktuelle problemstillinger innen datasystemer med en god forståelse for disses understøttende teknologier. De skal kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor IT og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.