Informatikk

Årsstudium, Gjøvik

Informatikk

– Jobbmuligheter


 

Sammen med andre studier vil årsstudiet gi deg en styrke i et arbeidsliv som i dag ­baserer mye av sin virksomhet på informasjonsteknologi.

Det vil være mulig å få jobb etter kun ett års studium, men det an­befales å ta mer utdanning for å stå sterkere ute i jobbmarkedet.